Polityka Prywatności

Zobowiązanie do prywatności

Utrzymujemy politykę ochrony Twojego prawa do prywatności w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych w tej witrynie. Nasza polityka prywatności dotyczy wszystkich odwiedzających tę witrynę, niezależnie od tego, czy jesteś naszym klientem korzystającym z naszego narzędzia do składania wniosków o pożyczkę online, czy po prostu odwiedzasz naszą stronę internetową. Chronimy wszystkie informacje, które możesz nam przekazać.

Ogólnie możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez ujawniania jakichkolwiek informacji o sobie. Zbieramy informacje techniczne, które są zwykle gromadzone jako standardowa część Twojej aktywności związanej z przeglądaniem. Może to obejmować Twój adres IP, czasy dostępu, aktywność systemu, identyfikator urządzenia i informacje o sprzęcie oraz inne informacje dziennika, które są gromadzone podczas przeglądania lub odwiedzania naszej witryny. Używamy „plików cookie”, aby pomóc nam rozpoznać i policzyć liczbę użytkowników naszych Witryn oraz zrozumieć, w jaki sposób tacy użytkownicy poruszają się po naszej Witrynie.

Możesz mieć pewność, że obsługa Twoich danych osobowych jest zgodna z ustalonymi standardami i procedurami bezpieczeństwa. Ponadto w naszych systemach i procesach obowiązują kontrole wewnętrzne, aby zapobiec wszelkim naruszeniom danych osobowych, które podlegają ciągłej ocenie w celu poprawy ochrony prywatności.

Zbieranie danych osobowych

Będziemy gromadzić Twoje dane osobowe wyłącznie za pomocą bezpiecznych środków. Podczas procesu rejestracji i/lub wniosku o pożyczkę mogą być od Ciebie gromadzone następujące dane osobowe:

 • Pełne imię
 • Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu komórkowego, pełny adres
 • Płeć, stan cywilny, data urodzenia
 • Nazwa pracodawcy, adres firmy
 • Rodzaj pracy, data zatrudnienia
 • Szczegóły konta bankowego
 • Dowód tożsamości wydany przez rząd
 • Nazwisko panieńskie matki
 • URL Facebooka
 • Miesięczny dochód brutto, miesięczne wydatki na gospodarstwo domowe
 • Imię i nazwisko małżonka, numer telefonu komórkowego małżonka
 • Osobiste referencje, tj. rodzina, współpracownik, przełożony

Kiedy ubiegasz się o pożyczkę, zbieramy raporty kredytowe z biura kredytowego, które zawierają ważne dane dotyczące sposobu utrzymywania płatności pożyczki, takich jak spłaty i wszelkie zaległości.

Weryfikujemy Twoją tożsamość i weryfikujemy dane osobowe podane we wniosku o pożyczkę za pośrednictwem zarejestrowanej linii za pośrednictwem naszego Działu Weryfikacji.

Możesz przesyłać nam (za pośrednictwem naszej oficjalnej strony internetowej) tylko informacje, które są dokładne i kompletne i nie wprowadzają w błąd. Musisz go aktualizować i informować nas o wszelkich zmianach. Wymagamy dokumentacji, aby zweryfikować podane przez Ciebie informacje. Będziemy mogli gromadzić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażesz nam te informacje. Jeśli zdecydujesz się nie przesyłać nam swoich danych osobowych lub później wycofasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, możemy nie być w stanie przetworzyć Twojego wniosku o pożyczkę.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, będą wykorzystywane do następujących celów:

 • Aby przetworzyć wniosek o pożyczkę, wypłatę pożyczki i odbiór płatności.
 • Aby komunikować się z Tobą w sprawie Twojego konta i transakcji, w tym odnosić się do wszelkich wątpliwości, które możesz zgłosić.
 • Ocena kredytowa i raportowanie.
 • Analiza statystyczna i ryzyka.
 • Aby skontaktować się z Tobą i od czasu do czasu wysyłać Ci oferty marketingowe i/lub promocyjne oraz materiały dotyczące naszych produktów.
 • W celu ustalenia i utrzymania dokładnych informacji „poznaj swojego klienta” oraz zapobiegania lub wykrywania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych działań niezgodnych z prawem.
 • Monitorowanie i rejestrowanie rozmów w celu prowadzenia dokumentacji, zapewnienia jakości, obsługi klienta, dochodzeń, sporów sądowych i zapobiegania oszustwom;
 • Do wykrywania przestępczości i oszustw, zapobiegania, dochodzenia i ścigania.
 • W celu egzekwowania (w tym bez ograniczeń zbierania zaległych kwot) lub obrony naszych praw.

Możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, aby pomóc nam w prowadzeniu naszej działalności, na przykład ułatwiając transfery środków, pobieranie płatności i pomoc techniczną. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe takim podmiotom, które są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.

Podobnie udostępniamy Twoje dane osobowe biurom kredytowym, aby spełnić nasze obowiązki w zakresie sprawozdawczości kredytowej. Będziemy współpracować i udostępniać dane osobowe organom rządowym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych lub regulacyjnych lub żądania, jeśli uznamy to za konieczne.

Udostępniając Twoje dane osobowe, dokładamy wszelkich starań, aby strony trzecie były zobowiązane umową do zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, gromadzeniem, wykorzystywaniem, ujawnianiem lub podobnymi zagrożeniami i przechowują Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak potrzebujesz swoich danych osobowych do osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

Nie zajmujemy się sprzedażą danych osobowych klientów stronom trzecim.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym obiekcie danych. Posiadamy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Zapewniamy, że w naszych systemach i procesach obowiązują kontrole wewnętrzne, które podlegają ciągłej ocenie w celu poprawy ochrony Twojej prywatności.

Funkcje bezpieczeństwa komputerowego systemu baz danych obejmują:

 • SSL
 • DNS Cloudfare
 • Cloudfare WAF
 • Zapora sieciowa Cloudfare
 • ComodoMod_Security
 • Zestaw reguł
 • Zapora firewall serwera

Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przechowujemy dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie, gdy jesteś klientem lub do czasu, gdy nie będziemy już ich potrzebować do celów biznesowych, podatkowych lub prawnych. Kiedy pozbywamy się Twoich danych osobowych, stosujemy rozsądne procedury, aby je zniszczyć lub uniemożliwić ich odczytanie (takie jak niszczenie lub usuwanie danych elektronicznych).

Odpowiedzialność klienta

Chroń swoje informacje.

Zachęcamy do zachowania czujności w zakresie ochrony danych osobowych poprzez upewnienie się, że Twoja karta & dane konta, kody PIN, nazwa użytkownika i hasło nie są ujawniane innym ani zapisywane w miejscach, w których będą dostępne dla innych. Radzimy również używać unikalnych silnych haseł i regularnie je zmieniać. Ponadto wymagamy wylogowania się po zakończeniu sesji na naszej stronie internetowej.

Korzystaj z bezpiecznych środków do komunikacji z nami.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, Facebooka i contact center. Zapewniamy, że informacje przesyłane tymi kanałami są chronione przez zabezpieczenia naszych systemów

Wycofanie zgody

Możesz zgłosić sprzeciw wobec dalszego wykorzystywania i/lub ujawniania Twoich danych osobowych w dowolnym celu i w sposób określony powyżej, kontaktując się z nami pod naszym adresem e-mail powyżej.

Masz prawo do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania, przetwarzania lub udostępniania swoich danych osobowych.

Zachęcamy do podejmowania decyzji, które umożliwią nam świadczenie wysokiej jakości usług.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w tej polityce zostaną opublikowane na stronie internetowej.

Wszelkie aktualizacje polityki prywatności wchodzą w życie po opublikowaniu na stronach internetowych. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym e-mailem lub podając zmienioną politykę prywatności na Twoim koncie. Dalsze korzystanie z naszych usług po aktualizacji oznacza, że ​​akceptujesz naszą zaktualizowaną politykę prywatności.